O nás

Český červený kříž

Společnost Český červený kříž (ČČK) je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem. ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

ČČK podle zákona 126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém Červeném kříži plní zejména tyto úkoly:

  • působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
  • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
  • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
  • šíří znalost Ženevských úmluv;
  • působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče

Český červený kříž navazuje na své předchůdce – na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, který byl založen 5.září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919.

Český červený kříž vznikl rozdělením ČSČK jako jeho nástupnická organizace v ČR.

Místní skupina ČČK Mariánské Hory

Připravujeme …