První pomoc pro děti

Tři kroky poskytování první pomoci

Protišoková poloha

Výkony zachraňující život

Šok

Bezvědomí

Dušení

Vdechnutí předmětu

Rány a poranění

Poranění břicha

Tepelná poranění

Zásah bleskem

Poranění oka

Poleptání oka

Masivní krvácení

Ztrátová poranění